Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image

İktisat Bölümü Dersleri 2013 Öncesi (Arşiv)

 

 

 

 1.Yıl
1.Dönem (Güz)
2.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Matematik I (EKON 103, 3 Kredi)
Matematik II (EKON 104, 3 Kredi)
İktisada Giriş I (IKTI 101, 3 Kredi)
İktisada Giriş II (IKTI 102, 3 Kredi)
İktisadi ve Sosyal Düşüncenin Evrimi (IKTI 103, 3 Kredi)
Siyaset Bilimi (KAMU 197, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş I (ISLE 101, 3 Kredi)
İşletme Bilimine Giriş II (ISLE 102, 3 Kredi)
Hukukun Temel Kavramları (KAMU 103, 3 Kredi)
Anayasa Hukuku (KAMU 101, 3 Kredi)
Sosyoloji (KAMU 199, 3 Kredi)
Borçlar Hukuku (KAMU 205, 3 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (TAR 101, 2 Kredi)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (TAR 102, 2 Kredi)
Türk Dili I (TUR 101, 2 Kredi)
Türk Dili II (TUR 102, 2 Kredi)
Enformatik I (ENFO 101, 2 Kredi)
Enformatik II (ENFO 102, 2 Kredi)
Temel İngilizce I (YAD 101 , 3 Kredi)
Temel İngilizce II (YAD 102 , 3 Kredi)
2.Yıl
3.Dönem (Güz)
4.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
İstatistik ve Olasılığa Giriş I (EKON 101, 3 Kredi)
İstatistik ve Olasılığa Giriş II (EKON 102, 3 Kredi)
Mikro İktisat (IKTI 201, 3 Kredi) 
Fiyat Teorisi (IKTI 202, 3 Kredi)
Makro İktisat I (IKTI 203, 3 Kredi)
Makro İktisat II (IKTI 204, 3 Kredi
Dünya Ekonomisi (IKTI 205, 3 Kredi)
İktisat Tarihi (IKTI 206, 3 Kredi)
Muhasebe I (ISLE 121, 3 Kredi)
Muhasebe II (ISLE 122, 3 Kredi)
Kamu Maliyesi (MALI 102, 3 Kredi)
Türk Vergi Sistemi (MALI 399, 3 Kredi)
Temel İngilizce III (YAD 201, 3 Kredi)
Temel İngilizce IV (YAD 202, 3 Kredi)
3.Yıl
5.Dönem (Güz)
6.Dönem (Bahar)
Zorunlu Dersler
Ekonometri I (EKON 301, 3 Kredi)
Ekonometri II (EKON 302, 3 Kredi)
Para Teorisi (IKTI 301, 3 Kredi)
Para Politikası (IKTI 302, 3 Kredi)
Uluslararası İktisat Teorisi (IKTI 303, 3 Kredi)
Uluslararası İktisat Politikası (IKTI 304, 3 Kredi)
Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
İktisadi Planlama Teknikleri (IKTI 305, 3 Kredi)
Yenilik Ekonomisi (IKTI 306, 3 Kredi)  
Sermaye Piyasaları (IKTI 307, 3 Kredi)
İş Gücü Piyasası (IKTI 308, 3 Kredi)
Kamu Ekonomisi (IKTI 309, 3 Kredi)
Konjöktür Teorileri (IKTI 310, 3 Kredi)
Tarım Ekonomisi (IKTI 311, 3 Kredi)
Uluslararası Para Sistemleri (IKTI 312, 3 Kredi)
Finansal Yönetim (ISLE 299, 3 Kredi)
Kıymetli Evrak Hukuku (ISLE 202, 3 Kredi)
Ulaştırma İktisadı ve Politikası (IKTI 313, 3 Kredi)
Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri (IKTI 316, 3 Kredi)
4.Yıl
7.Dönem (Güz)
8.Dönem (Bahar)
İktisadi Düşünceler Tarihi (IKTI 401, 3 Kredi)
Türkiye Ekonomisi (IKTI 402, 3 Kredi)  
İktisat Politikası (IKTI 403, 3 Kredi)
Makro İktisadi Modeller (IKTI 404, 3 Kredi)  
Belirsizlik İktisadı (IKTI 405, 3 Kredi)
Büyüme Teorisi ve Çevre Ekonomisi (IKTI 406, 3 Kredi)
Kalkınma İktisadı ve Politikası (IKTI 407, 3 Kredi)
 
  Seçmeli Dersler
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bu dönem iki seçmeli ders seçmelisiniz.
Bölüşüm Teorisi (IKTI 409, 3 Kredi)
Uluslararası Sermaye Hareketleri (IKTI 408, 3 Kredi)
Sanayileşme ve Uluslararası İlişkiler (IKTI 411, 3 Kredi)
Uluslararası Birleşmeler Kuramları ve Uygulamaları (IKTI 410, 3 Kredi)
Küresel Ekonomik Politik (IKTI 413, 3 Kredi)
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi (IKTI 414, 3 Kredi)  
İktisadi Araştırma Yöntem ve Uygulamaları (IKTI 417, 3 Kredi)
Türkiyenin Güncel İktisadi Sorunları (IKTI 412, 3 Kredi)
Endüstriyel İktisat ve Rekabet (IKTI 419, 3 Kredi)
İcra İflas Hukuku (KAMU 398, 3 Kredi)
Osmanlı İktisat Tarihi (IKTI 415, 3 Kredi)
Finansal Globalleşme ve Gelişim Piyasa Ekonomisi (IKTI 418, 3 Kredi)