Bölüm Koordinatörlükleri

Farabi Koordinatörü:

Arş. Gör. Dr. Cenap Mengü Tunçay

Telefon: 0312 216 11 06

eposta: mengu@gazi.edu.tr

www.websitem.gazi.edu.tr/site/mengu

 

 

Erasmus Koordinatörü:

Arş. Gör.Dr. Tolga Dağlaroğlu

Telefon: 0312 216 11 08

eposta: td@gazi.edu.tr

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/tdaglaroglu

 

Mevlana Koordinatörü:

Arş. Gör. Alp Gökhun İnci

Telefon: 0312 216 11 55

eposta: aginci@gazi.edu.tr

http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/aginci