Bölüm Koordinatörlükleri

Çift Anadal/Yandal Koordinatörü

Doç. Dr. Fetullah Akın

AKTS ve Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Cemil Varlık
Farabi Koordinatörü

Arş. Gör. Dr. Cenap Mengü Tunçay

Erasmus Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Tolga Dağlaroğlu
Mevlana Koordinatörü

Arş. Gör. Alp Gökhun İnci

Mezuniyet Değerlendirme Komisyonu

Arş.Gör. Betül Balaban

Arş. Gör. Devran Şanlı

Kalite Komisyonu

Arş. Gör. Havva Serim

Arş. Gör. Hande Sevgi

Arş. Gör. Burak Sertkaya

Arş. Gör. Mustafa Remzi Sercan